การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

1. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
2. มติ ก.ค.ศ.728 ลว.26 พ.ย.62
3. รายละเอียดการคัดเลือก ว8-62
4. รายละเอียดการคัดเลือก ว8-62.zip ดาวน์โหลด